Pogoji poslovanja

I. Podatki o podjetju

Kava Ekspres, Slavko Skrobić s.p., trgovina in storitve
Regentova ulica 4b, 
6280 Ankaran
Slovenija
Davčna številka: 14252295
Matična številka: 8768919000
Telefon:040 651 117
E-mail: info@kavaekspres.si 

II. Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine kavaekspres.si (v nadaljevanju: Splošni pogoji):

S temi Splošnimi pogoji Kava Ekspres, Slavko Skrobić s.p. (v nadaljevanju družba) ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki preko spletišča, kar skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da osebi nudimo tu zajete informacije.

Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo in stranko.

II.I Uporaba pojmov

Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.

Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba ponudi stranki.

Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.

Predmet pogodbe je lahko blago, ki so lahko vsi izdelki iz prodajnega kataloga družbe.

Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve stranke šteje datum, ko družba odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.

Družba obvešča stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.

II.II Dostopnost informacij


Podjetje se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

– identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
– kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, naslov)
– bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
– dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku)
– pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
– vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške dostave)
– način plačila in dostave
– časovno veljavnost ponudbe
– rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

II.III Veljavnost splošnih pogojev

Stranko vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa. Že opravljeni nakupi, se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času nakupa.

Stranko ob vsakršnem nakupu posledično pozivamo, da svojo seznanjenost z določili veljavnih Splošnih pogojev izrecno izrazi (označba vnosnega polja »strinjam se s Splošnimi pogoji« na zadnjem koraku nakupa). 


Vsaka stranka lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo pogodbo med stranko in družbo.

Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.

Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani Pogoji poslovanja – KavaEkspres.si ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.

Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati družbi pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.

V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima družba pravico, da odstopi od pogodbe.

V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.

Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

III. Postopek nakupa

Naročilo v spletni trgovini bunate.eu se odda preko obrazca. Pri naročilu je poleg navedbe imena, priimka, kraja dostave, obvezna tudi navedba e-maila in telefonske številke, ki sta nujna za komunikacijo in spremljanje statusa naročila, ter kasnejšo dostavo. O varovanju osebnih podatkov si lahko več preberete v Varovanje osebnih podatkov – KavaEkspres.si

Postopek:

 1. Izbira artiklov: v spletni trgovini si najprej izberete željen artikel ali več le-teh, njihovo velikost pakiranja, način mletja in količino. 

 2. Če želi uporabnik odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko s klikom na ikono košarice (zgornji desni kot na začetni spletni strani) dostopi do dodanih izdelkov oziroma storitev ter s klikom na gumb “odstrani” odstrani izbrani izdelek oziroma storitev. Če želi uporabnik dodati nove izdelke ali storitve v košarico, to stori s klikom na gumb “vrnitev v trgovino” in ponovitvijo postopka iz prehodnega člena.
 3.  Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec s podatki kupca oziroma naročnika. Za izvršitev naročila mora uporabnik pravilno izpolniti vsa polja, ki so zahtevana. Sistem omogoča uporabniku, da se podatki iz obrazca shranijo v uporabnikovem profilu za bodoča naročila.
 4.  Plačilne metode: Uporabnik lahko v košarici plača s temi plačilnimi sredstvi:
  1. Plačilo po povzetju: uporabnik pred prevzemom pošiljke le-to poravna kupnino dostavni službi;
  1. Plačilo s predračunom: uporabnik ob potrditvi naročila prejme navodila z načinom plačila nakazila kupnine na TRR družbe. Po prejemu plačila na TRR družbe, družba nadaljuje s postopkom odpreme pošiljke;
  1. Plačilo s Paypalom: uporabnik je preusmerjen na Paypal plačilno stran, kjer izpolni podatke za ustrezno plačilo kupnine;
  1. Plačilo s kreditno kartico: uporabnik preko vmesnika Stripe z vnosom podatkom kartice poravna kupnino;

V primeru, da je uporabnik imetnik promocijske kode ali kupona družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila. 

V okviru enega postopka oddaje naročila je lahko uporabljena zgolj ena promocijska koda naenkrat.

 • Dostava: Uporabnik izbere dostavo. Pogodbeni izvajalec je podjetje DPD. Več o dostavi, si lahko preberete tukaj.

 • Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka.  Uporabnik naročilo potrdi s klikom na gumb “Dokončaj nakup”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.

 • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.

Registrirani uporabnik lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.

V namen preveritve navedenih uporabnikovih podatkov in točnosti naročila lahko družba kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

Postopek oddaje naročila se za pravne osebe razlikuje zgolj v obvezni navedbi imena pravne osebe.

Po potrditvi naročila, če kupec naročila ne prekliče (naročilo se lahko prekliče do oddaje pošiljke), gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo storniral. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.

Naročila gredo v obdelavo pravilo nalsednji delovni dan, v kolikor so bile uporabljene plačilne metode gotovinskega plačila ob dostavi, aplikacija PayPal ali plačilna kartica. V primeru plačilne metode plačila po predračunu oz. bančnega nakazila gre naročilo v obdelavo po prejemu sredstev na bančni račun družbe.  Izdelki, pri katerih je na spletni strani izrecno naveden daljši dobavni rok, bodo dostavljeni v slednjem roku.

Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nedobavo blaga iz razlogov, na katere nima vpliva.

Družba ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru višje sile v skladu z 153. členom Obligacijskega zakonika.

Prevzem blaga: stranka je dolžna opraviti prevzem blaga v skladu s pogoji poslovanja dostavne službe.

III.II Pravice in obveznosti potrošnikov – Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga Družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@kavaekspres.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki družbe. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov družbe: Kava Ekspres, Slavko Skrobić s.p., podružnica Koper Kidričeva ulica 7, 6000 Koper. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži.

Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga.

Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov. 

III.II Odgovornost za stvarne in pravne napake

Družba odgovarja za stvarne napake, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.

IV. Pritožbe in spori

Skladno s predpisi družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba, ki kot ponudnica blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

V. Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja

Ti Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan 8. 1. 2021