Pravilnik o vračilih

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Potrošnik ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga družbi sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca info@kavaekspres.si ali na drug način, ki ga omogočajo ostali kontaktni podatki družbe. Voljo za odstop od pogodbe mora potrošnik navesti jasno in nedvoumno.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeto blago bodisi vrne bodisi pošlje na naslov družbe: Kava Ekspres, Slavko Skrobić s.p., Regentova ulica 4b, 6280 Ankaran. Kupec mora najkasneje v 14 dneh po obvestitvi družbe o odstopu od naročila podjetju vrniti blago.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik mora vrniti izdelek v originalni embalaži.

Če potrošnik odstopi od pogodbe mu družba brez nepotrebnega odlašanja vrne prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik skupaj z izjavo o odstopu navede svoje osebne podatke (osebno ime in kontaktne podatke). Družba vrne kupnino in vsa ostala plačila najkasneje v 14 dneh po prejetju obvestila o odstopu, vendar lahko Družba vračilo zadrži do prejetja vrnjenega blaga oziroma dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je dejansko poslal blago.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov.